Typisch Den Bosch
  • Typisch Den Bosch - Facebook
  • Typisch Den Bosch - Twitter
  • Typisch Den Bosch - Vimeo
Trefwoord: Typisch Jules
 

Typisch Jules // Op het juiste spoor

ROUTE

Jules Vismale is tovenaar met karton en lijm. In het dagelijks leven vouwt Jules kartonnen doosjes als verpakkingsmateriaal voor mobieltjes en andere producten. Maar zijn grote passie is het maken van maquettes. Hij droomt van een echt expositie waarmee hij zijn werk aan iedereen kan laten zien. Jules is autist met een bijzonder talent, want met de maquettes wekt hij vroegere gebouwen uit Den Bosch weer even tot leven. In een gesprek met de bestuurssecretaris van het woonzorgcentrum Noorderkroon kwam naar voren dat er weinig activiteiten zijn voor de bewoners. Dat was een match! Noorderkroon heeft namelijk een prachtige expositieruimte die schreeuwt om een mooie tentoonstelling.

Punt op de horizon
Zichtbaar maken van verborgen talenten als die van Jules, door middel van een expositie in de Noorderkroon. De film over Jules wordt vertoond bij de expositie en brengt in beeld hoe hij te werk gaat en wat het voor hem betekent om dit te kunnen doen. Het verhaal van Jules zet mensen met een beperking in een ander daglicht en door middel van een interactief onderdeel van het project – de workshop – worden zij meer bij de maatschappij betrokken. En de maatschappij bij hen. Typische wegwijzers Mensen met een beperking worden zichtbaar als mensen met bijzondere artistieke mogelijkheden. De inspiratie van Jules verbindt verschillende doelgroepen, die ook daadwerkelijk samen aan de slag gaan. En… Er worden niet voor de hand liggende partners en doelgroepen verbonden en actief gemaakt.

Jules Vismale on VIMEO


ONDERWEG

Maart 2010
Afspraken gemaakt met het werkhuis waar hij aan zijn gebouwen werkt.

April/mei 2010
De film wordt geschoten! Jules staat even in de spotlight en laat je over zijn schouders meekijken bij het maken van een maquette. Om zoveel mogelijk jonge kinderen naar de expositie te leiden en ervoor te zorgen dat Jules een grote inspiratiebron wordt voor jong en oud zijn we een samenwerking aangegaan met Manita Kieft (De Muzerije)  die de  binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de Brede Bossche scholen coördineert. Samen met haar wordt er gewerkt aan een workshop die na de opening van de expositie zal plaatsvinden. Coming soon! De kerk die ooit stond op de plek waar nu het Brabants Dagblad is gevestigd. Deze expositie zal plaatsvinden in een andere expositieruimte.

September 2010
Rode loper, pers achter de hekken… De eerste echte expositie met Jules werk wordt geopend! Natuurlijk gevolgd door de workshop voor kinderen van de BBS en mensen van verzorgingstehuis De Noorderkroon.

Donderdag 9 september 2010 Het is zover! Vanmiddag om 15.00u wordt de expositie van Jules Vismale in Woonzorgcentrum Noorderkroon officieel geopend.

Vrijdag 1 oktober 2010
Expositie in de mix…
Met het werk van Jules als inspiratiebron is groep 7 van de BBS Haren Donk Reit aan de slag gegaan. Resultaat? Er zijn zo’n dertig extra maquettes naast die van het oude station komen te staan. Vandaag werd dat gevierd op de Noorderkroon. Met zelfgemaakte hapjes en drankjes van het huis kon het feest niet meer stuk!

Oktober 2010
Krabbels
Wat een mooie berichtjes hebben mensen achtergelaten..
Dinsdag 9 november 2010

Weer even terug op de oude plek

De maquette staat tijdelijk weer op zijn oude vertrouwde plek bij de Weenergroep.. Het is nu namelijk wachten geblazen tot hij mag verkassen naar de servicehal bij de NS, op station ‘s-Hertogenbosch. Ja, het is gelukt! Van begin januari tot eind februari is de maquette te bewonderen op deze bijzondere plek. Oud en nieuw komt bij elkaar, heden en verleden is verenigd. Lees verder »