Typisch Den Bosch
  • Typisch Den Bosch - Facebook
  • Typisch Den Bosch - Twitter
  • Typisch Den Bosch - Vimeo
Trefwoord: Bartjes in beeld
 

De Bartjes in beeld

‘Je hebt de legendes uit de wijk geschilderd!’ merkte één van de bewoners van de Bartjes treffend op.

Erik Vink werkte in de maanden juli en juni 2010 aan verschillende portretten van zes opmerkelijke buurtbewoners, die samen een goed beeld geven van het leven in de Bartjes. De deur van de  Makerskamer Bartjes  het Bossche Makershuis  stond al die tijd wagenwijd op, waardoor iedereen het proces rondom ontstaan en maken van beeldende kunst heeft kunnen volgen. Dagelijks kwamen mensen een kijkje nemen waardoor de  Makerskamer  in de zomermaanden een ontmoetingsplaats werd voor zo’n 300 nieuwsgierigen. De portretten worden geschonken aan de Bossche modellen zelf, waardoor herinneringen rondom dit project goed bewaard blijven en beeldende kunst een vast plek krijgt in de Bartjes.